PUDAK AGANYÑ DARAGTY

Iliň adamsy, hormatlaýany toý-tomgularyň, duşuşyklaryň ýaraşygy. Özüniň ýürekden syzdyryp ýazýan goşgulary bilen göwünleri awlaýar. Özem seniň bilen deň hörpden gopup ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 605 | Добавил: Gurban | Дата: 05.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmuhammet Hudaýberdiýew

ÖLI JAÝLAMA DÄBINIÑ DÜRLI HALKLARDA DUŞ GELÝÄN GÖRNÜŞLERI

Mazarystanlyk adam üçin hemişe diýen ýaly kalbyña wehim salýan ýer bolupdyr. Öli jaýlama däbi hem edil şonuñ ýaly. 
Bu g ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 642 | Добавил: Нawеran | Дата: 05.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Syrly wakalar

REŞIDEDDIN WATWAT (1081-1178)

Horezmşalar döwletiniň görnükli söz ussady Sagdylmülk Reşideddin Muhammet ibn Muhammet Abdyljelil Omary Balhydyr. Ol 1081-nji ýylda Balh şäherinde doglup, ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 391 | Добавил: Gurban | Дата: 05.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Läle Allaberdiýewa

MEN-MENLIK HEKAÝATY

Demir men-menlige ýan berip, bir gün,
Onuň gözün ýumup öwünşin görüň!

“Men deý gaýym, men deý berk zat barmyka...”
(Näme diýjek ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 582 | Добавил: Azady | Дата: 05.05.2019 | Teswirler (4) | Теги: Azymberdi Kakaýew

TEŇŇEBALYK HEKAÝATY

Umman içre Teňňebalyk ýüzýärdi,
Teňňesin güjeňläp, öwnüp gezýärdi.

Buýsanýardy teňňelerniň ýalkymna,
Öwündi Suwatyň girip alkymna.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Azady | Дата: 05.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azymberdi Kakaýew