MAKSIM GORKIÝ BARADA

Men Gorkiý hakynda nähilidir bir söz aýtmak maksady bilen galama ýapyşmazymdan öñ kän pikir etdim.
Onsoñ birden bu gepleşigiñ Maksim Gorkiniñ doglan gününiñ ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 562 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

DÖWLETSÄHET DURDYHANOW

Orta boýly, gözleri ýanyp duran, syratly ýigit Döwletsähet Durdyhanow Garrygala raýonynyñ Sumbar jülgesindäki Könekesir obasynda önüp-ösen adam. Ol köne kommunist Gur ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 452 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Rozy Berdiýew

ÝEÑIJILER

"Literaturnaýa Rossiýanyñ" soñky sanlarynyñ birinde ýerleşdirilen "Biz ölümden güýçlüräk" atly makalany okap otyrdym. Makalany smolenskili awtor Wladimir Paş ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 534 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

NUREDDIN FARAH

Nureddin Farah, somalili dünýä belli ýazyjy. 
1945-nji ýylda Somaliniñ Baidoa diýen ýerinde dogulýar. Efiopiýada we Mogadişuda okaýar, italýan we fransuz dillerini ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 435 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nureddin Farah

GOWGALY ÝYLLARYÑ BUKJALARY

9-njy Maý ~ Ýeñiş güni. Tutuş dünýä halklarynyñ, şol sanda şöhraty egsilmez türkmen halkynyñam Ýeñiş güni. Bu beýik Ýeñşi berkarar etmek üçin türkmen halkynyñam n ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 582 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurmyrat Saryhanow, Pomma Nurberdi, Kemal Işanow, Durdy Haldurdy, Ahmet Ahundow-Gürgenli

ÝITIG

… - Köşek, kakaň bamy?!
Agzyndan süýjüsini çykarman “şapbyldap” oturyşyna baş atýar.
- Adyny bilýäňmi?
Ýene-de baş atýar.
- Kakaň ady n ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 636 | Добавил: Bagabat | Дата: 09.05.2019 | Teswirler (7) | Теги: Serdar Ataýew