MYNAJAT

Mynajat eýledi misgin Gul Ahmet,
Ilähi kyl hemme bendäňge rehmet.

Garyp Ahmet sözi hergiz gurymas,
Eger ýer astyna düşse çürimes.

Ýene mensuh boluban har ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hoja Ahmet Ýasawy

DIHÝETÜL KELBI (r.a)

■ Dihýetül Kelbi (r.a) kim bolupdyr?

Dihýetül Kelbi (r.a) sahabalaryñ iñ görnüklileriniñ biridir. Ol juda syratly, görmegeý adam bolupdyr. Dihýetül Kelbi Bedir ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 379 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sahabalar

SADRY MAKSUDY ARSAL

Sadry Maksudy Arsal (Sadretdin Nyzametdinowiç Maksudow), tatar döwlet işgäri, ýazyjy, ýurist, akademik, syýasatçy.

1879-njy ýylda Kazanda eneden dogulýar.
... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 372 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sadry Maksudy Arsal

RYSGALYÑ ÜÝTGEÝŞI
    
On iki süň­ňi abat, ini sa­gat ýi­git öý-işik­li hem bo­lup bilmän, gün­de­lik iý­je­gi­ni ga­zanmak üç ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 453 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nurnazar Jumanazarow

SALAMYÑ SARPASY
    
Adamkärçiligiň nusgalyk häsiýetlerine sarpa goýýan päk göwünli halkymyz beýleki edim-gylymlar bilen bir hatarda salamy hem parahatçylygyň, ynsanperwe ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 767 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Güljan Begçäýewa

ŞIR KEBIR – MAŞAT ATA METJIDINIÑ GÖZELLIGI
    
Hormatly Prezidentimiz «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda Şir Kebir, ýagny ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 516 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgeldi Aşyrow

PARYZDEPEDEN TAPYLAN NAÝZALAR

Häzirki döwürde medeni mirasymyzy öwrenmekde ýurdumyzyň taryhy we medeni ýadygärliklerini öwrenmek işleri has-da giň gerime eýe boldy. Alymlar tarapyndan içgin ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 386 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Kakalyýew

ОСТРОВ РОЗОВЫХ ЗОРЬ

● На конкурс Президента Туркменистана «Türkmeniň Altyn Asyry»

Уникальный намывной остров, возведенный в сентябре 2016 года при строительстве нового Междун ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 431 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

DIRI ÖWLÜÝÄ: PARAWBIBI

Arazaly şahyryñ Aşgabadyñ zyndanynda goly bagly ýatyrka, öz iline ýollan goşgularynyñ birinde:

Uruşda adam gyrylýar,
Gyssanañda çagyrylýar,
Ýetişi ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 656 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (9) | Теги: Tatar Üýşmekow

ÝOLLAR GÖZLI ATA ELTÝÄR

• Keramatly ýere zyýarat

Säher bilen &q ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 669 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Kiçigulow