HARJYMELIGIÑ TÄZE TERJIMELERI

□ Taýwan - Wanýanyñ taýy.

□ Italýan - it alyjy.

□ Seminar - ýedi nar.

□ Sintaksis - taksiçiniñ ogly.

□ Si ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 525 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 27.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýry Gurbanmämmedow, Juma Hojadow

SUMBARYÑ GARAGYRNAGY

Il-günüme döneýin!
Bir öýden çykybilseñ bolany.
Ine, bu gezegem Gutlymyrat Begmyrat, Gündogdydyr Şyhberdi Köse, Abadan Aşyr, Juma Meñli, Babadyr Sona Aý ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 862 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (15) | Теги: Ümür Esen

DARAK SESINIÑ JADYSY / oçerk

— Wah, aýlanaýyn daragyň sesinden! Başym gurban şo sese! Ol bize aýdym bolup eşidilýär-ä! Men şo sesden bagtymy tapdym, jan ogul! Her minutda näçe sekunt bar ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 407 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýmyrat Pirjikow

KÖNE WE TÄZE NUSAÝ

Ata Watanymyz Türkmenistan taryhy ýadygärliklere baý mekandyr. Geçmişden söhbet açýan şol ýadygärlikleri, gadymy galalary göreniňde, Watanymyzyň geçmişi baradaky taryh ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 494 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Baltaýew

NESIL TERBIÝESINIÑ TARYHY KÖKLERI

Türkmenlerde adaty we milli däp-dessurlarymyzda ata-baba gelýän bir ýörelge bar. Ol hem halkymyzyň süňňüne siňip, şu günlerimize ýeten sargytlardyr wesýe ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 526 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgeldi Aşyrow

FATYH SOLTAN MÄMMET

Fatyh soltan Mämmet (ýaşan ýyllary 1432 — 1481 ý.) Osman türkme ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 517 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumamyrat Gurbangeldiýew

HEZRETI GYLYÇ IŞAN

Biziñ neberelerimiziñ köpüsi häzir Eýranda ýaşaýar. Aslynda-da, hojalaryñ oturymly ýeri Astrabat, Mazendaran bolupdyr. Soñ gaýra süýşüp, Arkaçda mekan tutunypdyrlar. Ho ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 521 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýdylla Döwletow

AZERBAÝJAN ŞAHYRY TÜRKMENISTAN HAKYNDA

■ "Dostluk aýdymy"

Baryp 1961-nji ýylda doganlyk Azerbaýjanyñ halk şahyry Süleýman Rüstemiñ (Süleyman Əliabbas oğlu Rüstəmzadə, 1906-19 ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 436 | Добавил: Нawеran | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süleýman Rüstem

HAN WE IŞÇI HEKAÝATY

Bir adam diýipdir baryp bir hana:
“ Kömek eýle, menem gireýin sana.

Bu gün tapsam, ertir alada aşym,
Kyrk ýaşa ýetmänkä çalardy başym.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Azady | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (1) | Теги: Azymberdi Kakaýew

PERIŞDÄM

Gõrnügi gül, edaly sen- göýä Gün
Perýady persala pygan perişdäm.
Eý, sen, zemindãki älemgoşarym,
Eý, sen, asmandaky nyýazy-rişdãm.

Gülberi gam, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Nurdan | Дата: 26.05.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Orazow