13:21

Ynandyñmy?

Категория: Goşgular | Просмотров: 543 | Добавил: Мylayym | Теги: Laçyn Öwezowa | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Halal-haram kim baka / Goşgular - 29.05.2024
"Ulag gidip barýar..." / Goşgular - 28.04.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Tumar / Goşgular - 24.05.2024
Dert / Goşgular - 06.06.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Ilim ajap / Goşgular - 31.05.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Edebiyatcy  
15
Akyllyja "samsyklama"

0
2 mango  
651
"sadylla" sözi eýýäm iki-üç gezek gabat geldi Laçynda.
halaýan bolarly.
hemem "senli günler, sensiz günlerem" beýleki goşgularynda-da gabat gelýär.
-----
şu "doLLurdym", "öLLürdim", "boLLy" ýerlerini höwes bilen "L"-lara basa basa okadym. hasam "ÖllÜrdÜm" özünüň dodoklonýan harplary bilen owazly ýaňlanýar. :-)

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]