04:34

Ýürekdeşe

Категория: Goşgular | Просмотров: 556 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Aýdym aýdýar türkmen Gözeli / Goşgular - 02.07.2024
Aşgabat / Goşgular - 29.05.2024
Ajap ýaýlam / Goşgular - 15.05.2024
Owadan pyçak hakynda erteki / Goşgular - 09.04.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Atlar / Goşgular - 25.06.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Damak belasy... / Goşgular - 22.05.2024
Kalbymyň tümünde galan sargyt / Goşgular - 29.06.2024
Magtymguly / Goşgular - 06.07.2024

Teswirleriň ählisi: 3
1
1 Gumlygelin  
8
@Mylaýym jan!!! bu gün saña doglan günüñde göwnümden sözleriñ iñ ýagşysyny besledim.Mylaýymlygyñ bilen ýüregmize hemişe ýylylyk çaýýansyñ uýam.Bütin ömrüñi bagtyñ derýasynda,asudalyk gaýgynda ýüzüp geçmek nesip etsin.Ýagşy niýetleñ ýaran bolup janyñ sag,ömrüñ uzak bolsun uýam!!!

1
2 Мylayym  
83
Başymy Göge dirediňiz mähribanlar! Ähliňizi Alla öz penasynda aman saklasyn!

0
3 Durdyyewа  
132
Owadan güle owadan goşgy.Uzak ýaśa Mylaÿym.Ýylgyryş ýaranyn bolsun hemiŝe!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]