00:29

Zenan häsiýeti / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 720 | Добавил: Нawеran | Теги: Şirinjemal Geldiýewa | Рейтинг: 3.3/3
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024
Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Kyrk ýyldan soñ gaýdyp gelen şol aýazly gün / hekaýa - 19.01.2024
Toý sowgady / hekaýa - 12.01.2024
Köprüler / hekaýa - 15.01.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Raziýe_Soltan  
16
Su zenanyn yazysyna hayran galyan her gezek...

0
2 Arslanbek  
zordan okap çykdym köp ekeni cry cry cry

0
3 Arslanbek  
cry cry smile

0
4 Arslanbek  
salam happy

0
5 Arslanbek  
salam

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]