03:53

Bije

Категория: Goşgular | Просмотров: 720 | Добавил: Нawеran | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 4.0/9
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Dünýe... / Goşgular - 11.02.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Gökdepäm / Goşgular - 22.03.2024
Tazy / Goşgular - 30.01.2024

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Edebiýatşynas  
30
Has aga, goşgyňyz öňkülerdäkiden-ä gysgalypdyr... smile

0
2 ahallydan  
6
Bije - adatça oýun mysaly zat, a seniň bijäňe düşen janan şowly bolmaly "goýbermejekden" bolsaň

0
3 Garaýolly  
27
Ykbala dahylly mazmunyň beýany. Ajap şygyr.

0
4 Aksary  
876
Ömrüñ bolsun.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]