07:43

"Setirlem ezilse, duýgulamdandyr..."

Категория: Goşgular | Просмотров: 451 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadоw | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Tazy / Goşgular - 30.01.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Bagyşla! / Goşgular - 01.01.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Owadan pyçak hakynda erteki / Goşgular - 09.04.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Şu döwrüniň ýagşy günlerini geçmişiň mizanynda ölçäp, netije çykarýan liriki gahryman.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]