17:32

Zyňylan daşlar

ZYÑYLAN DAŞLAR

Men durmuşdan örän köp zat öwrendim,
Bildim bu synaglaň ezýet berjegin:
Bu gün duşmanyma çenän daşymyň
Erte öz dostumdan maňa degjegin.

Özüm deý-deňlere egnimi söýäp,
Özümden peslere golum uzatdym.
Näçe kyn bolsa-da käbir kişileň
Minnetini çeýnäp-çeýäp ýuwutdym.

Emma her zyňylan daşyň öňünden
Asla sowulmadym gorkup-ejizläp.
...Indem ýaşap ýörün, şol degen daşlaň
Goýan yzlaryny synamda gizläp.

Maksat SEÝITLIÝEW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 467 | Добавил: Maksat | Теги: Maksat Seýitliýew | Рейтинг: 4.6/7
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Bir gün / Goşgular - 14.02.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]