12:41

Watana

WATANA

Gygyrmaryn söýýän diýip,
Damak ýyrtyp Watan seni.
Ýa bolmasa jandan Eziz
Gõrýän diýip Watan seni.

Oña derek topragyñy
Suwarayyn altyn derden
Ak altyndyr ýylda bugdaý
Õndüreýin ene yerden.

Ähli bürmek tikeniñi
Barmaklam bilen tireyin.
Päk zähmetim dökün bolsun,
Serçemen baga gireýin.

Bir ýeriñe zeper ýetse,
Melhemiñ yzlap gezeýin.
Señ derdiñe dowa bolsa,
Bu şirin jana dòzeýin.

Duşmanyñ dişin owradyp,
Ganymyñ bagryn dileýin.
Garaz, nämä güýjüm ýetse,
Şinuñ ugrunda bolaýyn.

Bu köñlümiñ aramgähi,
Mertebäñ belent Diýarym!
Saña kesek atdyrmarys,
Arka bolar Arkadagym!

Gülälek NURBERDIÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Ermeni71 | Теги: Gülälek Nurberdiýewa | Рейтинг: 3.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Русь глухонемая / Goşgular - 06.01.2023
«Мой путь страстями затемнён…» / Goşgular - 11.02.2023
Великому князю Константину Константиновичу и великой княгине Елисавете Маврикиевне / Goşgular - 30.01.2023
Geň-enaýy Mary gyzlary / Goşgular - 04.02.2023
К 16 января 1814 года / Goşgular - 16.01.2023
Sözüň güýji / Goşgular - 07.01.2023
"Menem nalaç özgesine duşaryn..." / Goşgular - 19.01.2023
Эмигрант / Goşgular - 09.02.2023
П. И. Вейнбергу / Goşgular - 08.01.2023
Любовь / Goşgular - 11.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]