23:05

Bagyşla... / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 750 | Добавил: Нawеran | Теги: Şirinjemal Geldiýewa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Gijeki gapydanyň ýazgylary / hekaýa - 25.01.2024
Haýsy gowy? / Gündogar hekaýaty - 05.03.2024
Köprüler / hekaýa - 15.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Gök gözli Ýefrosinýa / hekaýa - 13.05.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Jan / hekaýa - 08.03.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Gumlygelin  
8
Eser uruş döwri barada gitýär.Ýöne,eserde şol döwri göz öñüne getirip bilmedim.Bägüliñ özüni alyp barşy,oglan bilen gürrüñdeşlikler uruş döwrine däl-de şu döwre meñzeýär.Bägüliñ keşbinde uruş döwrüniñ gyzlaryna mahsus sadalyk,çekinjeñlik,ýygralyk ýok.
Umuman eser uruş döwrüniñ däl-de şu döwrüñ gözi bilen seretseñ welin ajaýyp.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]