11:36

Mekir hatyn: Üç dilegiñ puç bolmagy hakynda hekaýat

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 571 | Добавил: Нawеran | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Kyrk ýyldan soñ gaýdyp gelen şol aýazly gün / hekaýa - 19.01.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Шер аминь / рассказ - 20.01.2024
Başky söýginiñ müşki / hekaýa - 04.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]