08:20

HAKEÝESI

HAKEÝESI

Geçýän günüm, aýym, ýylym,
Söýdüm özlerinden uzak,
Ýigrendim eselse pälim,
Her ýoluna gurdum duzak.

Çekiberdim jylawyndan,
Göýbermedim kiçelýänçä,
Çekinmedim gylawyndan,
Başyn basdym peselýänçä.

Tanapyndan asdym ony,
Dartyberdim ýuwaş-ýuwaş,
Sypyrdym egninden dony,
Uýaldy, boldy çalam-çaş.

Durzup böwürslen üstünde,
Çykardym aýakdan köwşün,
Gyňyr garan gözlerinde,
Ahyr gördüm boýun bolşun.

Şeýde-şeýde etdim galmaz,
Turjak bolsa badak saldym,
Bir päliň eselip bilmez,
Hakeýesi bolup galdym.
Категория: Goşgular | Просмотров: 420 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Bir gün / Goşgular - 14.02.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Garaýolly  
27
Gowy goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]