11:52

Maşa / erteki-poema

Категория: Poemalar | Просмотров: 519 | Добавил: Garadag | Теги: Sergeý Ýesenin | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Poemalar bölümiň başga makalalary

"Aşyk-Magşuk" / dessan - 03.03.2024
Jüneýit han / poema - 03.06.2024
Kyssa -3: poemanyň dowamy - 20.06.2024
Kyssa / poema - 12.06.2024
Kyssa -2: poemanyñ dowamy - 14.06.2024
Kyssa -4: poemanyň soňy - 22.06.2024
"Aşyk-Magşuk" / dessanyň dowamy - 03.03.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Мylayym  
83
Şol bir ertekiden çaga ýadaýan bolarly, käbir ertekileriň başyny başlaýaň welin, yzyny özleri dowam etdiriberýäler. Şonuň üçin käte üýtgeşiklik gözleýäň, tapmaýaň öýde. Ine, bu erteki hem çagalar üçin täzelik boljak eken. Maşalaryň ýuwaşam bar eken. Öz Maşama okap bereýin muny. Ýogsam, Medwed bolubam ýadaýas käte smile

Göwnejaý terjime edilipdir.
Ýetireniňize minnetdar!

0
2 Garaýolly  
27
Gowy erteki-poema. Yetireniñize sag boluñ.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]