"MÄHIR" GYMMATY

Galyñ barada il arasynda bulaşyklyga salnan dürli pikirler, dürli garaýyşlar bar. Okyjylar köpçüligine aýdyñ bolar ýaly www.kitapcy.ga saýty keramatly "Gurhany" arap dilin ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 634 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (20) | Теги: Hoja Ahmet ahun

GÖWHER DAŞYNYÑ SYRY

Dünýäde iñ uly göwher daşy häzirki wagtda Waşingtonyñ (ABŞ) Smitson institutynyñ muzeýinde saklanylýar. Bahasy onlarça million dollar bolan ýalpyldawuk merjene sereden ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 624 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (11) | Теги: Güljan Sazakowa

TÜRKMEN RUHY

Synmaz keramatdyr Türkmeniñ ruhy,
Hiç zat bilen ölçelmeýär bahasy.
Nijeme asyrdan,
Heññamdan soñra,
Ajap hana gerek joşan mahaly.

Möw ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 385 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Enejan Ataýewa

BU GÜN GAMA BATDYM DOSTLARMY ÝATLAP...

Men nobat belläpdim, nobatym ýitdi.
Şum ykbal ýene-de keçjallyk etdi.
Meň tabydym götermeli ýigitler
Maňa öz tabydyn göterdip g ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 430 | Добавил: Pegas | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (6) | Теги: Azat Nurgeldiýew

ADAM WATANY BILEN BEÝIK

● Watan hakda kiçijik kyssa

Könelerimiz öz dogduk depesini dünýäniñ gupbasy, ýeriñ maýasy, älemiñ parhy hasaplapdyrlar. "Zeliliniñ Watan çykmaz serind ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 513 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Süleýman Ilamanow

KARACAOĞLAN ve VARSAK TÜRKMENLERİ

Bu bölümde amacımız Karacaoğlan'ın hayatı ile Varsak Türkmenleri'nin tarihi veya herhangi bir yönünü ele alıp incelemek değildir. Karacaoğlan ile ilgili ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 457 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Gökbel

TÜRKMEN HUKUGYNYÑ TARYHYNDAN

Türkmen halkynyñ taryhyndan, geçmişde bolup geçýän wakalardan, şonuñ bilen birlikde kanunçylyk, hukuk bilen baglanyşykly taryhymyzda amal edilen işler hakynda ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Konstantin Palen

MEN ÖLDÜRÜLDIM

Güýzüñ sowugy gugaryp ýatan alagarañky köçeleriñ ugrunda ikibakan at ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 720 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 13.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn