21:51

"Bu gün gama batdym dostlarmy ýatlap..."

Категория: Goşgular | Просмотров: 414 | Добавил: Pegas | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

At galar / Goşgular - 11.02.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Ýagyş damjasy / Goşgular - 24.03.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Aýandyr bary / Goşgular - 17.05.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Ýasama gül / Goşgular - 15.05.2024
Hakyky şahyr / Goşgular - 08.05.2024

Teswirleriň ählisi: 6
0
1 Мylayym  
83
Azat aganyň asyl gyzyklyja hekaýalary-da bar eken.

0
2 Pegas  
98
Aýdaýyn hany.

0
3 jumagylyjovao  
88
Azat aga haýsy saýtlarda otlap suwlaýarka? Bäri gelmese şol ýere baryp okamaga-da razy.

1
4 Gumlygelin  
8
Soñky agza bolanlara göz aýlap ŞAHYR gelipdir diýdim.Oñ Azat aga bolany has begendirdi.Hoş geldiñiz agam.

0
5 Adamzat  
141
Gowy goşgy ekeni, hakyky ady kim bu şahyryň?

0
6 Azady  
225
Berekella.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]