PIRMÄMMET

Pirmämmet Nursopy ogly Mañgyşlakdaky Kendirli obasynda takmynan, 1855-nji ýylda eneden bolup, 1900-njy ýylda hem aradan çykypdyr. Pirmämmediñ: Ýazmämmet, Hojamämmet, Ýegenmämmet ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 521 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allaberdi Oraztaganow

MAGTYMGULY PYRAGY

Eý, akyldar adyñ tutsam,
Ýürek joşýar, dynmaýar hiç.
Göwün guşum göge galkyp,
Asla aşak inmeýär hiç.
Set-müñ sapar aýtsam adyñ,
Ýene m ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 694 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Hudaýguly Allamyradow

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

■ PYGAMBERIMIZIÑ TERTIP-DÜZGÜNE HEM-DE GÖZELLIGE ÄHMIÝET BERŞI

Pygamberimiziñ ýaşaýşy diýseñ tertip-düzgünlidi. Ol musulmanlara-da her b ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 435 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Hüseýin Algül

RUS GYZYNYÑ PORTRETI

Saçyňa güýz paslyň reňki siňip,
Gözellik goşupdyr seniň görküňe.
Şarlawuk akýan deý, daglardan eňip,
Örülmän goýberlip ol öz erkine,
Egniň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 370 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azat Nurgeldiýew

…Gögerçiniň şorja etinden kebap edip iýseň, ne süýji!
Köze gömüp iýseň ondanam datly.
Pomidor-sogany gaýym dograp, saçda batyrma edinseň dagy-y-y…
Pah-pah-pah…
Iýeniňden so ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 417 | Добавил: Bagabat | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

HALALLYK MODADAN GAÇÝAR...

Halallyk modadan gaçýar diýdiler,
Bilmedim, siz oňa garşymy razy.
Ýöne şol çyn bolsa, oňa günäkär,
Ilki bilen halal adamlaryň özi.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 556 | Добавил: Gurban | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Gurbannepesow

YLHAM BÖWŞEÑLIGI NÄMEDEN?

Indi bir aý töweregi telefonymyň bloknot sahypasyna bellän pikirlerimi, ýolugra gelen goşgy bentleriniň diktofon ýazgylaryny, kompýutere ýazyp başlap, taşlan goş ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 524 | Добавил: Pegas | Дата: 22.07.2019 | Teswirler (13) | Теги: Seýitmyrat Geldiýew