WAGT HAKDA BÄŞ KELAM

Dünýä döräp ýaşan bir adyl kazy,
Döwürleň, eýýamlaň ol hasapbazy.
Öz kanuny bilen çykarýar höküm,
Adalatam özi, jelladam özi.

*** ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 461 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (6) | Теги: Azat Nurgeldiýew

LONDONYŇ KÖÇELERINDE

Ençe-ençe menzilleri geçsem-de,
Argynlygy duýulmady ýollaryň.
Atlantikaň ak ýagşyna ezilip,
Seýle çykýan köçelerne Londonyň.

Iki gat ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 380 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Rejebow

ÝAŞYM MENIÑ

Köp sütemler gördi, dost, oñmadyk başym meniñ,
Gözlerimden derýa bolup akandyr ýaşym meniñ.

Geçmek üçin gõz ýaşymyñ silinden hyýalym esgerne,
Bir di ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 510 | Добавил: Nurdan | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ýowuz Soltan Selim

MAGTYMGULA AKYL ÝETIRJEK BOLSAÑ...

Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyñ döredijiligin ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 830 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (4) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

MUHAMMET PYGAMBERLI KYSSA

(Bagşy Gurt ÝAKUPDAN ýazylyp alnan kyssalardan)

■ Ruhy baýlygymyzyñ gözbaşy

Ruhy baýlygymyzyñ gözbaşy asyrlaryñ dowamynda özüniñ maksad ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 1332 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmuhammet Aşyrow

DÜNÝÄ

Bişen erik deýin hasylly dünýä,
Maña kän ahwallar berendir şükür.
Özüñi görkezdiñ bugdaý sözüñde,
Yşkyñy görkezdiñ,
Beslän gözümde -
Olar ylham bo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 501 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Oguljemal Çaryýewa

HEKAÝA HAKYNDA HEKAÝAT

■ Ýazyjy Kömek Kulyýew bilen döredijilik söhbedi

Eger bir kişi ýanyma gelip: "Döredijilik adamlary bilen söhbetdeşlik ýazmak adatça näçeräk wagtyñy alý ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 598 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 14.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Myratgeldi Berdiýеw, Kömek Kulyýew