NIKA HATY GOWŞURYLANDAKY ARZUW

Nika hatyn kabul eden aşyklar
Baky ýaşañ sowa düşmän gepiñiz.
Çydamlyrak bolsun özüñizdenem,
Ner düýede odun dañan ýüpüñiz.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Abdyreşit Taşow

GADYMY RIMDE JELEPÇILIK

Romul we Remiñ enesine çopanlar Lupa diýer ekenler. Lupa sö ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 690 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jon Baldson, Jon Gardner

TÜRKMENIÑ GADYMY GEÇMIŞINDE KÄBIR AGYR GÜNÄLERE BERILÝÄN JEZALAR

Gadymy döwürlerde türkmenleriñ ýaşan ýerlerinde "watan dönüklerine" häzirki döwürdäki ýaly rehim-şepagat edilip durulma ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 634 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Talat Göktürk

ÇYNYM ÝATYR

Haka agymdan añyrda,
Mekanlap imanym ýatyr.
Barlygymyñ añyrsynda,
Syr tutup wyždanym ýatyr.
Añyrsynda ýangynlaryñ,
Ýalkajak wysalym ýatyr. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 426 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

SALPYGULAK

Zehinli aktýor, kinorežissýor Baba Annanow diňe bir diýarymyzda däl, onuň çäklerinden has uzaklarda hem tanalýardy. Onuň çeper kinoda döreden ýatda galyjy obrazlary dünýä ki ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 482 | Добавил: Gurban | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Baba Annanow

ÝALKARMY MENI?!

Hakykat diýe daljygyp,
Ýörýänim ýalkarmy meni?!
Arşy-zemini sermenip,
Dörýänim ýalkarmy meni?!
Äleme sygmadygyma,
Sygýanym ýalkarmy meni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 404 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aknur Rozyýewa

ZYNA EDENLERIÑ BAŞYNA INJEK HOWP-HATARLAR

• Aýal ýa erkek, kim bolsañam, zyna ed ... Doly oka»
Категория: Jemgyýetçilik tankydy | Просмотров: 610 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Zynahoruñ gündeligi

DÜŞÜNMEK

Ýalandyr öýdenlerim,
Asyl görsem çyn eken!
Oýun öýdüp bakanlam,
Bu durmuşda dañ eken!
Ýagtylykdyr oýlanym,
Siñe baksam tün eken!
Tämiz o ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 417 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aknur Rozyýewa