08:17

Ýürekden çykan sözüň gudraty / erteki

Категория: Ertekiler | Просмотров: 867 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 3.4/5
Awtoryň başga makalalary

Ertekiler bölümiň başga makalalary

Gorkana goşa görner / erteki - 09.04.2024
Aldanan möjek / erteki - 09.04.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Мylayym  
83
"Edep başy Salam" diýip, ýöne ýere aýdylman eken. Esasy zat, parasatlylykda, adam şekilli düşünişmek. Dogry mysal getirilip, ýazylypdyr ertekide.

0
2 Bagabat  
43
Size-de doganjyklam, wagt tapyp okaýanyňyz üçin taňryýalkasyn.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]