03:40

Şygyrlar

Категория: Goşgular | Просмотров: 604 | Добавил: Нawеran | Теги: Garahanjar Baýhanow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Победителям / Goşgular - 29.02.2024
Nar / Goşgular - 22.04.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]