17:31

Allanyñ ady bilen aldamak

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 458 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ýaşar Nury Öztürk | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Edebi makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Gurgencli  
324
«Dinde Gurhanyñ ýerini arap-emewi häkimiýet ideologiýasynyñ kultlaşdyrylan şygarlary bilen yslama bap gelmeýän toslama adatlar doldurypdyr.»
Meselem haýsy adatlar? Iň bolmanda birki sansyny delil hökmünde getirende aýdýan zady ynandyryjy bolardy. Bu kitabyň diňe sözbaşy eken belki dowamynda ýazylandyr.
Ýokarda getiren ýazgymyň dowamynda: Şeýle ýagdaýda Gurhanyñ ündeýän zatlary türki halklaryñ durmuşyna din hökmünde nädip girsin?! diýip ýazylan, Dinimizde her bir höküm ilki Kurana, Kuranda bolmasa Hadysa, Hadysda hem bolmasa Ijma daýanýar. Onsoň biz nirede nädip aldanýarkak? Ýa bize Kurandan getirýän delilleri nädogrymy? Eger şeýle bolsa biz-de hem ýokary bilimli alymlar, ulamalar bar olar aňmazmy? Ýok, ýok men umuman düşünmedim....

0
2 Gurgencli  
324
Ulamalarymyzam aýdarki "musulman fanatik bolmaly däl nämä amal edýänini bilip, öwrenip amal etmeli".
Kitabyň dowamyny hem ýetirseler belki biz hem nirede nädip aldanýandygymyzy öwrenerdik smile .
Kitabyň orginalyny hem kitaphana ýükleseňiz gowy bolardy. Bolmasa terjimäň dowamyna garaşyp, garaşyp ýadarys smile

0
3 Gurgencli  
324
Ýa-da nirden mugt ýükläp bolýandygyny aýtsaňyzam bolar:)

0
4 sabyrly  
908
Makalaň yzy goýuldymyka?

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]