17:54

Bakylyk

Категория: Goşgular | Просмотров: 553 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Owadan pyçak hakynda erteki / Goşgular - 09.04.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
«Превратила всё в шутку сначала…» / Goşgular - 29.02.2024
«Отвергнув гордое сомненье…» / Goşgular - 29.02.2024
Wiswisi lakamly obadaşymyň ömür beýany / Goşgular - 25.03.2024
Günüñ monology / Goşgular - 01.01.2024
Düýşgowuran / Goşgular - 08.04.2024

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Garaýolly  
27
Говы гошгы

0
2 Мylayym  
83
"Hanha, garaşyp dur, öňde bakylyk,
Meňzemeýär ýapraklaryň oýnuna..."
Dogy bellenipdir...
Bu Panyda bäş gün ömri birek-biregiň göwnüne degmän ýaşalaýmaly ýaly welin, nämüçindir, adam adamdan bizar...

0
3 Gumlygelin  
8
Hawa Mylaýymjan bu üýtgedip bolmaýan takdyr.Biz ol günler asla gelmejek ýaly hereket edýäs...

0
4 Mergenowna  
28
Ajaýyp goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]