12:48

Eneler

Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Isa Hojamerdanow | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Barsam / Goşgular - 01.06.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Unudan bolsañ... / Goşgular - 26.06.2024
Aýdym aýdýar türkmen Gözeli / Goşgular - 02.07.2024
Göreniň galar / Goşgular - 29.05.2024
Üçlemeler / Goşgular - 14.07.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
"Gelin jan..." / Goşgular - 26.03.2024
Bolsa eder / Goşgular - 21.05.2024

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Hаwеrаn  
245
Isa, belliklerim peýdaly bolar diýip pikir edýärin: "Durmuşyñ tüm ýaly gap-gara ýasyn?" Näme diýmek bu? Ýerine düşmändir. Şeýle-de "tümlügiñ" özi garañkylygy, gara reñki añladýar. Şoñ üçin "tüm" sözünden soñ "gap-gara" sözüniñ geregi ýok. Bir ýerde iki gezek gaýtalanýan söz ýaly eşdilýä. Şeýle-de "ak öýler" tüm bolanok. Eger şol setiriñi "tümli" gutarjak bolsañ "ak" sözüni aýyr. Çünki many taýdanam, filosifiki taýdanam, logiki taýdanam - ak bilen gara biri birine tersdir.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]