15:22

Küýseg

Категория: Goşgular | Просмотров: 698 | Добавил: Raýdaş | Теги: Ýazmyrat Çörli | Рейтинг: 3.0/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
«Отвергнув гордое сомненье…» / Goşgular - 29.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 211 2 »
0
1 Мylayym  
83
Bukmak üçin ýangynymy,
Ak geýinip geldim, eje!
Sen öleňde, seniň bilen,
Bilseň, menem öldüm, eje!... ....

0
2 Mahym  
180
sun yaly govy gosgilar ucin saolun Yazmyrat akga.

0
3 Mahym  
180
Adamlan bolusy hayran galdyrya ayratinam gyzlan bolyslari sun yaly manyly gosgynu gormedik bolip gecyarle a belli birine bolsa suwjarsip dusunmeselerde goterip ellerini carpyp her yerde payilasan bolup otirlar..ine hakiki sahyr...! yaranjan bolman dogrucyl bolun...!

0
4 *  
Kimkanay o yaranjak bolunyan? biggrin

0
5 *  
Goşgylar erbedem dal. Yone hokman halamadym ya haladym bet eken, brawo.. diymek hokmanmy?
Salyhatlyja, sessizje okap otyran okyjylaram kän-ä

0
6 Mahym  
180
* saydin dasyndan yazyadim komenitar yeri mennem admin dip bir zatla cykyady. son yazgym cykman yityadi. Son cubem illap gunlap agza bollum saida. sen nail cykardyn gyy yazgyny dasyndan yazyvam. cry onnonom yazanlam sana agur degdimi. Ajida bolsa hakykat gowydyr. Sahsyyet bn isim yok.gosgy hokman yazan sahyry tanap hoplayanyzmu siz onnonom bir kemsiz adam barmy. Sol agram salnyp hoplanyanlary erkekler dal dine gyzlar hoplayany gizlin zat dal ony gormek un dine gozun bolsa bolly

0
7 Мylayym  
83
Mahym,uýam, "Ýaranjaň bokmaň, dogruçyl boluň!" diýip, dogruçyllygyňy edip, kimi gözöňüne tutan bolsaň, şoňa-da gönüläp aýdaýmalydyň. Diliň diýgir bolsa, gulagyňam eşitgir bolsun. Gyzlary aýyplapsyň welin, sende-de zenan edebi bar bolsa, "Geline bak, geline, gele-gelmän diline" diýleni bolmazdyň. Bärsi edebiýat meýdançasy a edebebe ýatlar meýdançasy däl.

0
8 Мylayym  
83
* bolman

0
9 Şahymerdan  
81
Mylaýym uyam dogry aydyar, gürrüñ diñe edebiyat hakda bolsa yagşy.
goy her kes her kesiñ eserini paylaşsyn, yayratsyn, okasyn, başgalañ okamagyna sebap bolsun. Dunyade halky, esasanam yaşlary yoldan çykaryan birgiden bolgusyz zatlar biziñ islegimize sala salmazdan yayradylýar internet saytlarynda. Eyse çeper eserler paylaşylmaly dalmi, gowulyk, ynsanperwerlik wagyz edilmeli dalmi internet serişdeleri arkaly?

0
10 Mahym  
180
Has yorite yazmak cup agza bolannymy yazdm on.taryhy maglumart gozleyan diysem nesiryatda biri berdi saidin salgysn iki ay dasyndan okyjysy boliv girip bilman yaznnun cykmasa janyn yanmazmi. onnem gowy gowy gosgila goyyilya gynanyan govy zady aytmanlarna bu saitda dal hoplanyanla basga yeride gordum olary. Indi ol saida baramoggam.

0
11 Mahym  
180
Mylayym mennem sol edebiyat barada aytmayan edebi yatlara didim gyy dusunsen

0
12 Mahym  
180
gosgy bn gyzyklanmyan az-mazdyr yaska.

0
13 Mahym  
180
Garrygan caglar bilemmok nail bolya adamda gosgy okama howes

0
14 Mahym  
180
Sahymrerdan mennem soni diyyanda ahlisine baha bermeli gosgylan dine bir adamynka dal

0
15 Mahym  
180
Has kanwir yazanlanna komenitalanna dusunmedimem

1-15 16-21
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]