18:17

Нохур - райский уголок на высоте тысячи метров

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 433 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Nohur | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Taryhy ýerler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Мylayym  
83
Gyzbibini görmeli öz-ä.
Edilbir sagdyn bolaýmasaň, üstüňe abanyp duran ol daglaryň arasyndan ýol geçäýmek, ganaýlanşyň-a işini görjek eken. Düýeçöken diýilýän ýere ýetenmizde syýa reňli güllerden ýygypdyk.
Dagyň böwrüni böwsüp çykýan suw çeşmeleriniň görki-de bir başga. Ýogsa-da, näme sebäpden şol ýere düýeçöken diýildikä, kim bilýä? Çök düşen düýä meňzeş daşam bar eken şol ýerde. Onuň taryhy bolaýmaly.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]