16:19

Duşuşyk / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 563 | Добавил: Нawеran | Теги: Osman ÖDE | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024
Ýat şäherdäki üç myhman / hekaýa - 13.01.2024
Pedofiliň ölümi / nowella - 04.01.2024
Шер аминь / рассказ - 20.01.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Ýolagçy / hekaýa - 12.01.2024
Sen aman bol bu dünýäde / hekaýa - 22.01.2024
Ahmyryň awusy / hekaýa - 13.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Jana-jan dostluk. Bu soz hakyky duyp manysyna eye bolanda,gor,nahili gudrata ygtyyar edyar. Shajan dosty Akmyradyñ oz oylerine myhman barjagyna cenden asha begenyar. Dostunyñ yakyn yerde yerleshyan oyune myhman cagyrmayanlygynyñ geñ galarlyk sebabini oba we shaher kadasynyñ ayrybashgalygyndan goryar. Shonuñ ucin hem dosty Akmyradyñ bu bolshundan oyke etmeyar. Adaty bir yagday hasaplayar. Dostunyñ ozi mashgalasy barada gysga aydansoñ Shajan icgin gyzyklanybam durmayar. Gadyrdan dosty bn oz oyunde bile oturup, gecen suyji gunlerini yatlashyp sohbetleshmek Shajanyñ añynda mylayym shemal bolup kowsarlayar. Hekaya iki dostuñ ( dostlaryñ ) arasyndaky gadyrdanlygy uly-yu-kici oyke-kinaniñ girdabyna tashlamazlygy sargayan yaly.Kicijik hekaya uly mazmunyñ egninden goteryar.Meniñce sheylerak.Bilmedim ...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]