20:54

Gelerin

GELERIN

Toýa barýan, dünýäm, elimde gül bar,
Howlymyz çemenzar, baharyň ülşi.
Elmiň aýasy deý gülli sähralar,
Aklym haýran edýär, sämedýär seri,
Ýazlaryň gelşi.

Maňa mahsus gezendelik, ezizim,
Umman aşmakçy men, hanha bar gämi.
Bahar gelip, gül getiren bu barlyk,
Iňňän meňzeş, läläm, seniň dünýäňe.

Gelerin men, barýan, dünýäm, alysa,
Ýollar alys, başa düşendir ak gar.
Şo:l gardan azajyk düşüpdir daga,
Bagbanlaşdyk, menzil aşdyk birneme,
Ekdik, dikdik, ýazdyk, bol hasyl aldyk...
Sered-ä, bu günem çar tarapymyz,
Bagy-bossanlyk.

Mähirli bakyşlaň hakyda-aňda,
Ömre daýanç, boz bakyşly jerenim!
Garaş, dünýäm, bu gün umman aşsam-da,
Mähre suwsan gözleň göresim gelip,
Basym gelerin.

Abdylhalyk JUMADOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 360 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Halyk Jumat | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Goltugy daşly adam / Goşgular - 05.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]