17:24

Balam

Категория: Goşgular | Просмотров: 548 | Добавил: Azady | Теги: Bagtygül Tekäýewa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Owadan pyçak hakynda erteki / Goşgular - 09.04.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Победителям / Goşgular - 29.02.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Nar / Goşgular - 22.04.2024
Şäher merine / Goşgular - 12.05.2024
Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Garaýolly  
27
Ene kalbyndaky perzende bolan mahri ozune siñdiren goshgy

0
2 Мylayym  
83
Ene kalbyndan lemmerlenip joşan ylhamdan, mähir-muhabbede ýugrulan, bu goşgy ajaýyplygy bilen özüne bendi edýä. Ene sözi goşulan her bir goşgam owadandyr welin, ýöne enäniň "Balam" sözi bilen ýüzlenmesi, eýýäm iniňi endiredýän sarsgyn bolup, "Eje ýa-da Ene" adyna eýe bolan her bir zenana öz balasyna bolan gözýetimine çuňlyk aralaşdyrýar. Bagtygül Tekäýewa hakynda geçen sapar agzalyp geçilende, onuň goşgularyny okap görmegiň arzuwyna atlanypdym. Gabatlaşan däldirin-dä, asyl saýtda onuň başga-da goşgulary bar eken.
Ellerňize saglyk, Uýam!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]