08:33

Ogluma

Категория: Goşgular | Просмотров: 586 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

"Ulag gidip barýar..." / Goşgular - 28.04.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Ýogaldy / Goşgular - 05.05.2024
Soňky sonet / Goşgular - 10.07.2024
Mekanyna gideli / Goşgular - 05.06.2024
Saýry gyz / Goşgular - 16.07.2024
Barsam / Goşgular - 01.06.2024
Her döwür - bir döwür / Goşgular - 17.07.2024
Ýörter siz / Goşgular - 13.07.2024
Ýigrimi ýyldan soñ / Goşgular - 12.07.2024

Teswirleriň ählisi: 10
0
1 Gumlygelin  
8
Sag boluñ.Aýdanyñyz gelsin.

0
2 Monte kristo  
Yasy uzyn bolsun uzak yasasyn

0
3 B. Tekäýewa  
Eneleriň dilegi mydama hasyl bolýar. Ýaşy uzyn bolsun, görjegi gowulyk, söýjegi agtyk-çowluk, iýjegi diňe süýjülik bolsun!

0
4 jumagylyjovao  
88
Ene ýüregi aranyňýakyn-daşdygyna, ýaşyna garamazdan mydama çagasynyň ýanynda bolup oňa ýagşy
dileg-dogalar edýändir. Gyzylgül, ogluň üçin ýüregiňden eden arzuwlaryň hasyl
bolsun! Ömri uzak, jany sag, görjegi diňe gowulyk bolsun!

0
5 Gumlygelin  
8
Sag boluñ.Sizem maşgalañyza,ogul-gyzyñyza guwanyñ.

0
6 Garaýolly  
27
Perzent diymek,ol yuregiñ bendidir,
Yaradanyñ seplan bir peywendidir.
Yashy uzyn bolsun gorjegi gowy,
Yoly aydyñ bolsun,murtl-da towly.

0
7 Gumlygelin  
8
@Garaýolly aga,siziñem janyñyz sag,ömrüñiz uzak bolsun.

0
8 M.Mergenowna  
Ýaşy uzyn ene-ata rakyply perzent bolsun!

0
9 Мylayym  
83
Gowy goşgy bolupdyr, Gyzylgül. Gijem bolsa "Toýa garrama ýok" diýýäler. Oguljygyň ýaşy uzyn bolsun! Ýaşajak ömrüni saglyk bilen bile manyly ýaşasyn!
Seniňem ogluň üçin edýän dilegleriň hasyl bolsun!

0
10 Gumlygelin  
8
Sag bol Mylaýym.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]