16:54

Ýitip öýlenen / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 968 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Garagumda / hekaýa - 09.03.2024
Jan / hekaýa - 08.03.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Haýsy gowy? / Gündogar hekaýaty - 05.03.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
Kitap / nowella - 16.03.2024
Kaşgarly sözlügi ýa-da iki sürtük / nowella (18+) - 12.02.2024
Leýlanyň taryhy / hekaýa - 11.01.2024
Düýş gapylary / hekaýa - 26.01.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024

Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Мylayym  
83
Gyzykly hekaýa eken.

0
2 ezizh764  
356

0
3 Bagabat  
43
Iliň diline düşüp, şunuň ýaly lakam almakdan Hudaý saklasyn! wacko

0
4 Yusup  
50
Gyzykly, Hekaýada bolsa anyrsynda hakykat ýatan bolmaly.

0
5 Yusup  
50
"Ol otlynyň ýola rowana bolanyn-a, eýýäm ýedi-sekiz sagat geçiberendir.
Eýýäm ol Türkmenistanyň çäginden çykyp gidendir."

7-8 sagatda otly Mara hem ýetip bilmez Büzmeýinden. Şu ýerini başgarak düzetmeli ýaly

0
6 Bagabat  
43
Ok.

0
7 Remezan  
1397
Gülüp içim gyrlara geldi. Gelin çalşygy ýaly bolupdyr, gowy hekaýa

0
8 yalnyzozi660812  
1367
Чагалар учин мултфильм дийсенем болжак. Миллети халыс сада кечетелпек эдип горкезэйипдир. Эгер хекая совет доврунин вакасы болса нэдурс фактлар гозе дуртулип дур.
1. Тойун гелналыжысы гелманка тиркегин алнып гайдылмасы ынандырыжы дал.Туркмен тойларында галапын гелин гетирленде тележкалы багшылар тойда боляр ахыры.
2. Совет доврунде багшылар учин булар ялы ясама прицеплер екды.
3. Эгер хекаянын вакасы гарашсызлык йыллары болан дийжек болсак, онда Бузмейинден гонумел Москва барян отла мунмек ынандырыжы дал. Чунки, Ашгабат-Москва отлусынын гатнавы гарашсызлыкдан сон кесилди. Кесилманде-де Бузмейине барып ызына гайтмажагы малим зат... Ёкарда бир агза догры белледи. "7-8 сагатда Туркменистандан чыкып етишмейар" дийип. Гаты догры беллик.

0
9 Bagabat  
43
Ok.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]