« 1 2 ... 1290 1291 1292 1293 1294 ... 1298 1299 »
WATAN SÖÝGÜSI IMANDANDYR

Bilbili altyn kapasa salyp goýupdyrlar, bilbil aglap, iñläp şeýle diýenmişin:
"Watanym..."
Watan - bu diñe dogulyp ulalan, atalaryñ jaýlanan, dogan- ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 749 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1) | Теги: Ekrem Bugra EKINJI

OSMANLY DÖWLETI TÜRK(MEN) DÖWLETIMI?

Imperiýa döwletlerinde köpdürli milletler ýaşaý ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 869 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Ekrem Bugra EKINJI

ADYÑYZ OWADAN BOLSUN !

Allanyñ ýaradan bendesine, özüñiz ýaly birine göwniýetmezçilik edip ýa-da ýañsylamak maksady bilen at dakmak erbet gylyk-häsiýetleriñ biridir. Ata-babasynyñ adyny y ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 644 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0)

YŞKDAN DOLY JÜMLELER

• Kahraman Täzeogly barada

1969-njy ýylyñ 1 ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 815 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1) | Теги: Kahraman Täzeogly

KÖÇÄMIZDÄKI ÇYRA

Näme üçin deputat saýlawy dört ýyldan bir gezek bolmalymyş diýip, köçämiziñ adamlary nägile bolýarlar. Aslynda deputatlar bolmanda näme, dünýä ýykylaýar öýdýäñizmi? Ki ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 693 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Nesin

ÜÇÜNJI DÜNÝÄ

Ir doguldym,
Giç doglupsyñ.
Aý garaz,
Ýeriñ täleý ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 727 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2) | Теги: Has Türkmеn

PARAWBIBI

■ Parawbibi

Türkmen gyzlarynyñ beýik edebin,
Galdyrdyñ asmana parlak tug deýin,
Şol buýsanjy ezizleýip gideýin,
Diýip daga siñen, jan Para ... Doly oka»

Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 2247 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2) | Теги: Has Türkmеn

HALKYMYZYÑ GAHRYMANLARY

▶ JELALEDDIN MEÑBURNY

Türk(men) taryhynyñ beýik ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 980 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (1) | Теги: Neždet Sanjar

"NÄME EDENIMI ÖZÜMEM BILEMOK, BIR SERETSEM POLISIÝADA EKENIM" / EDEBIÝAT MUŞDAGY

Ikinji gata täze kwartirant geldi. Kwartirantlaryñ gelmesi añsadam bolsa, paty-putylaryny daş ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 734 | Добавил: Нawеran | Дата: 21.06.2020 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin

LUT PYGAMBER WE ONUÑ AZGYN KOWMY

"Lutuñ şähri zynadyr, bary gitdi berbada... ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 947 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (4)

GYBATKEŞ ŞÄHERI TAŞLAP GIDELI

Seniñ bilen bir şäherde ýaşaýas,
Bir säheriñ ho ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 718 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

"SENIÑ SALAMYÑAM ALMAK ISLÄMOK.."

Salamda Tañrynyñ ady bar diýrler,
A señ salamyñam almak islämok.
Unudyldy seni söýlen döwürler,
Indi adyñy-da bilmek islämok.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 792 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

ÖLÜM SAGADY

Maý aýy.
Günleriñ tukat bir güni.
Ikindinara...
Gözýetimiñ bilden aşak etegne
Ganyñ reñkin boýap soñam bir ýere
Sumat bolup giden Güneşiñ yz ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 881 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (5) | Теги: Has Türkmеn

MEN OBAMYÑ OGLY

Men türkmen perzendi,
Oguz han nesli.
Agam bar Görogly, Baýram han deýin.
Gaty ir uçradym Watan yşkyna,
Çagalykda ylgap Sumbaryñ boýun.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 664 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

ÇAKYLYK

Işden gelýär
Gije sagat on iki.
Süýnmäge ýer gözläp ogryn jyklaýar.
Gapynyň agzynda dik duran gelni,
Yrsaraýar, olam özün aklaýar.
Soňra ýadawly ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 701 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

ÖZ SÖZÜM BAR...

                    Gül ömrüñ geçip gidensoñ,
                    Öküneniñ haýry näme?!
                              Mahmyt Zamahşary.

Gül ömrü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 627 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

SENA

Janym-a, janym-eý,
Dilnowazym, hanym-eý!
Dünýäm, hany-manym-eý,
Jennetmidir ýanyñ-eý?!
Damardaky ganym-eý
Salyp adam sanyn-eý,
Çagyrsana ýan ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 677 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (0) | Теги: Has Türkmеn

SEDA

Mende goşa ýürek bardy,
Sagdakysyn saña berip,
Çep ýürekde oñup ýördüm.
Mende çäksiz akyl bardy,
Bar aklymy saña berip,
Günbe-günden artdy derdim. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 691 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.06.2018 | Teswirler (2) | Теги: Has Türkmеn

PARAHORUÑ MONOLOGY

Hawa,
          Men parahor!
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 985 | Добавил: Нawеran | Дата: 17.06.2020 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn

AÝAT

"Biz aýatyñ dälmi Seniñ, Ýa Alla!.."
Möwlana Idris.

Nämähreme bakan gözlem.
Bihuda söz sözlän dillem.
Harama uzalan ellem.
Aýaklam.. ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 883 | Добавил: Нawеran | Дата: 09.07.2020 | Teswirler (1) | Теги: Has Türkmеn