20:18

Göwnüm...

Категория: Goşgular | Просмотров: 477 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadоw | Рейтинг: 4.0/5
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Goltugy daşly adam / Goşgular - 05.01.2024
Жизнь / Goşgular - 29.02.2024
Bagyşla! / Goşgular - 01.01.2024
Siziñki / Goşgular - 30.01.2024
Alabahar / Goşgular - 21.03.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Garaýolly  
27
Shahyryñ aydyshy yaly,gowun ruhy dunyaniñ icindaki magnawy alem.Liriki gahryman material barlykda jismi jany bilen eyecilik edyan shol magnawy koñul aleminde aga-yana, donup-dolanyp,erkin gezip yormegi ance kuysese-de, real barlyk yashayshynyñ elemlerinden erkin saplanyp gezip bilmejegini añlayar we boyun alyar. Shygyr deklomassiyahasiyetde bolsa-da, shahyr gowun ,,gowresini" erbet shekillendirmandir. Meniñ pikirimce goshgynyñ mazmun hem ceperciligi sazlashykly yaly gorunyar. Yorute derñeyjileriñ pikiri nahilika.

0
2 Garaýolly  
27
...ance-nace...

1
3 Gumlygelin  
8
Mähre zar göwnüm!
Sapa bu setirleri okap oýlandym. Diñe zenanlar mähre zarmyka diýen düşünje bilen ýaşap ýören ekenik.

0
4 Pegas  
98
Köp sag boluň. "Baky minnetdar!" diýýär-ä Gurbandurdy Oraz)) Baky minnetdar size, agalar, doganlar!

0
5 Мylayym  
83
"Göwnüm!
Eziz göwnüm!
Mähriban göwnüm!
Mähre zar göwnüm!
Köşeş!"
diýýä welin, gaýtym, agym tutýa... )
Bu goşgusynda Sapa birsalym, öz dünýäsine özi seýil edipdir...
Täsirli goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]