19:08

Ýolagçylar hekaýaty

Категория: Goşgular | Просмотров: 402 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 3.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sokrat / Goşgular - 16.05.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Ýolbars we Möjek / basnýa / Goşgular - 05.01.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Siziñki / Goşgular - 30.01.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 jumagylyjovao  
88
Ýolagçylar hekaýaty- durmuş hekaýaty. Öwrediji hekaýatlaryň yzy üzülmesin! Sag boluň!

0
2 Garaýolly  
27
Gaty dogry,owredijilik turkmen nusgawy poeziyasynyñ'arylmaz hemrasy bolupdyr. Ussatlar owredyar,shagirtler owrenyar. Durmushyñ ozi owredmek we owrenmek, nusga hem gorelde almak prossesiniñ esasynda jowlan uryar ahyry! Onsañ halkyñ ruhy-magnawy tribunasy bolan ceper edebiyat neneñ etsin! Goshgy basnyacylyk dabine eyeryan bolsa da, psihologik jumleler kemterlik edyan bolsa da, tuys halky aheñleri ozunde salkayar.Gownume bolmasa sheylerak yaly. Bilmedim...

0
3 Garaýolly  
27
...ozunde saklayar...

1
4 Gumlygelin  
8
Durmuş bedew at.Biz bolsa oñ üstündäki ýolagçy...

Ajaýyp goşgy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]