08:03

Nijeme ýyllardan soñ / hekaýa

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 485 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Hekaýalar bölümiň başga makalalary

Toý sowgady / hekaýa - 12.01.2024
Oglanlyk döwrümiň peji / hekaýa - 21.01.2024
Mertlik hemme kişä berilmeýär / hekaýa - 16.01.2024
Gara menek / hekaýa - 11.06.2024
Ýagyşly gün boýny burlan söýgi / hekaýa - 15.01.2024
Çöldäki jaň sesleri / hekaýa - 06.03.2024
Gara gözli söýgi ýaşaýarka... / hekaýa - 17.01.2024
Umyt – bu dem / hekaýa-esse - 26.01.2024
Deñinden ötüp bolmaýan adam / hekaýa - 18.01.2024
«Daglaryň ruhy» / hekaýa - 07.03.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 geldigeldim81  
252
Соны.душнуксиз.болупдыр

0
2 geldigeldim81  
252
Хекая.ярында.гутаран.ялы.болуп.дур

0
3 Mahriiii  
265
Hawa, menem soñuna düśünmedim sad

0
4 Garaýolly  
27
Hekaya urush apatynyñ yowuz derdeserini acyp gorkezyar. Urush dowrunde agyrpidalar cekilip,yitirilen ezizleriñ,wagtyndan ir gyrkylan omurlerliñ dirilere galdyran yzasy ganly dowruñ caginden cykyp,soñky nesillere ruhy hen maddy gornush bilen jebir beryar. Gurban aganyñ urshuñ ,,waspyny"edyan gurruñi, cagalaryñ gozune ilen bitmez agyryly yarasy cagalaryñ kalbynda urush doruniñ aldajy gornushuni parahatcylyk dowurde suratlandyryar.

0
5 Garaýolly  
27
Munuñ ozi zalym urshuñ 41-45-caginde durman, ozuniñ jebir,jepasyny estafeta gornushunde soñky nesilleriñ kalbyna gecirip duryandygyny añladyar meniñce.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]