17:25

Hallyjemal Ýegenmämmedowa

Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 432 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Tatar Üýşmekow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Zenan şahsyýetler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Ajaýyp  
Ajaýyp taryhy esere tema bolup biljek edermen zenan eken.

0
2 gadambez1986  
335
Yoklay, cisirilenlay bu zatlar. Ol dowur hakda kop kino gordum. Alla sozuni agzyna alsa, Stalinin yanyndakylaram atardylar, bu dagy namejik!

0
3 gadambez1986  
335
Asgarow yaly gorrajyklar gorkezilen yere atmaz oydyanmi? Olara mertlik bilen tasur edip bilmezsin.

0
4 gadambez1986  
335
Hirmata mynasypdyr, yone cisirilen

0
5 MissLAdy  
109
Men-ä çişirilendir öýdemok, awtor Hallyjemal ejekäniñ öz agzyndanam eşitdim diýip ýazypdyr.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]