03:22

Enwer paşa XX asyryñ birinji fýurerimi?

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 431 | Добавил: Mahymm | Теги: Tirkiş Jumageldiýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Taryhy makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Hаwеrаn  
245
Garaz, ýeñiji ýeñijiligini edip garşydaşyna atybilen bokuny atypdyr...

0
2 Hаwеrаn  
245
Gowy makala tapypsyñ, welin... awtoryñ pikiri jemlenmändir. Ol hem W.Medwedewiñ pikirini goldaýarmy ýa garşymy, belli bolman galýar.
Ýa bu kitapdan bölekmi?

0
3 Hаwеrаn  
245
Jüneýit handyr Şyhym sülgün, Şammy kel... dagylar Enwer fýureriñ ýapjalary bolýamyka onda? biggrin
Ýurdumyzy basyp alan imperialistler däl-de, olara garşy watanyny, halkyny döş gerip goranlr fýurer bolýamyka?

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]